Koka dienas 2019 ir noslēgušās! Paldies visiem, kas piedalījās!

The Wood Days 2019 are over! Thanks to everyone who participated!

Dizaina & arhitektūras darbnīca

28. aprīlī-1. maijā, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā

Design & Architecture Workshop

April 28 to May 1, Cēsis School of Technology and Design

Starptautiska konference

2. maijā, Vidzemes koncertzālē Cēsis

International Conference

May 2, Vidzeme Concert Hall Cēsis

Restaurācijas darbnīca

3.-4. maijā, Cēsu vecpilsētā

Restoration Workshop

May 3 to 4, Old Town, Cēsis

Kontakti

Contacts

Vecpiebalgas ainavu un kultūrvides aizsardzības biedrība

Reģ. Nr. 40008130771
Juridiskā adrese: Ropažu iela 24–63, Rīga
Faktiskā adrese: Lielā Līvu iela 4-3, Cēsis, LV-4101
Norēķinu konts: LV55HABA0551043380919 Swedbank A/S

Mūsu atbalstītāji

Our sponsors

Rīko:

Vecpiebalgas ainavu un kultūrvides aizsardzības biedrība